The Magic of Eating

“The Magic of Eating” има за цел да подпомогне семейства с деца, които имат проблемно хранене. Чрез индивидуален подход създаваме програма за изграждане и промяна на хранителните навици и поведението по време на хранене. При нужда подпомагаме сензорното и двигателно развитие на детето, за да може то да усвои умения да се храни самостоятелно. За нас храненето заедно е от значение!

Храненето и пиенето са умения точно като говореното и ходенето. Някои деца се нуждаят от помощ, за да се научат как да го правят и в това няма нищо лошо или срамно.